1956

Title Role
15 Migratory Birds of the Flowers (Hanano Watari-dori) Sakichi
16 Matashiro Fighting Journey (Matashiro Kenka-tbi) Matashiro Sasai
17 Renyasai Yagyu Hidden Story (Yagyu Renyasai Hiden tukikage Sho) Heisuke Yagyu
18 Asataro (Asataro Garasu) Itawari-no Asataro
19 Fighting Birds (Kenka Oshidori) Shinpachiro Hoshina
20 Flowery Brothers 1 (Hanano Kyodai) Torigoe-no Hankuro
21 Flowery Hood 1 (Hana Zukin) Gentaro Yanami
22 Zenigata Heiji: Human-skin Spider (Zenigata Heiji: Hitohada Gumo ) Shinjiro
23 Travel Chronicles of Yaji and Kita(Yaji-Kita Dochu) Yajirobei
24 Hanpeita Tsukigata (Tukigata Hanpeita) Tatsuma Hayase
25 Flowery Hood  2 (Hana Zukin II) Gentaro Yanami
26 Fighting Fire Fighter (Abare Tobi) Hagumi-no Genta
27 Gonpachi (Amigasa Gonpachi) Gonpachiro Shigahara

Top page