1960

@ Title Role
67 Two Musashis (Futari no Musashi) Musashi Okamoto
68 (Nuregami Kenka-tabi) Osaraba Denji
69 Bonchi (Bonchi) Kikuji
70 The Ogre of Mt. Oe (Oe Yama Shutendoji) Raiko Minamoto
71 (Utaandon) Kitahachi Onchi
72 Jirocho the Chivalrous (Jirocho Fuji) Toichiro Yamagami
73 (Kirare Yosaburo) Yosaburo
74

The Priest and the Beauty (Anchin to Kiyohime)

Anchin
75 The Great Bodhisattva (Daibosatsu Toge) Ryunosuke Tsukue
76 (Tadanao-kyo Gyojyo-ki) Tadanao Matsudaira
77 The Great Bodhisattva II(Daibosatsu Toge Ryujin no Maki) Ryunosuke Tsukue

Top page