1961

@ Title Role
78 (Hana Kurabe Tanuki-dochu ) Raikichi Tanuki
79 (Nuregami Botan) 88 no Hyotaro
80 The Life of an Amorous Man(Koshoku Ichidai Otoko) Yonosuke
81 (Okesa Utaeba) Ittsupon Matsu no Sentaro
82 The Great Bodhisattva III(Daibosatsu-toge Kanketsu-hen) Ryunosuke Tsukue
83 Tokijiro Kutsukake (Kutsukake Tokijiro) Kutsukae Tokijiro
84 (Mito-komon Umi wo Wataru) Suke-san
85 (Koina no Ginpei) Koina no Ginpei
86 The Radiant Prince (Shin Genji Monogatari) Hikaru Genji
87 Buddha (Shaka) Prince Kunara
88 (Kagero-zamurai) Yajyuro Kita
89 Flowery Brothers II (Hana no Kyodai) Ichinoshin Koyama

Top page