1963

@ Title Role
103 Leadership Account of the Assassin's Group (Shinsengumi Shimatsuki) Susumu Yamazaki
104 An Actorfs Revenge (Yukinojo Henge) Hirutaro
105 (Kage wo Kiru) Naoto Ii
106 The Third Shadow (Dai San no Kagemusha) Kyonosuke Ninomiya/Yasutaka Ikemoto
107 (Teuchi) Harima Aoyama
108 (Tenya Wanya Jirocho Dochu) Shimizu no Jirocho 
109 A Band of Assassins II (Zoku Shinobi no Mono) Goemon Ishikawa
110 (Yoso) Gyodo/Dokyo
111

The Sleepy Eyes of Death The Chinese Jade (Nemuri Kyoshiro/Sappocho)

Kyoshiro Nemuri
112 A Band of Assassins III (Shin Shinobi no Mono) Goemon Ishikawa

Top page