1966

@ Title Role
131 (Wakaoyabun KenkaJyo) Takeshi Nanjyo
132 (Shinobi no Mono Shin Kirigakure Saizo) Saizo Kirigakure
133

The Sleepy Eyes of Death The Mask of The Princess (Nemuri Kyoshiro Tajo-Ken)

Nemuri Kyoshiro
134 (Wakaoyabun Norikomu) Takeshi Nanjyo
135 (Rikugun Nakano Gakko) Jiro Shiina
136 (Dai satujin Orochi) Takuma Obuse
137 (Wakaoyabun Abare Hisha) Takeshi Nanjyo
138 (Rikugun Nakano Gakko Kumo 1-go Shirei) Jiro Shiina
139

The Sleepy Eyes of DeathSword of Villainy (Nemuri Kyoshiro Burai-Ken)

Nemuri Kyoshiro
140 (Shinsho Shinobi no Mono) Kojiro Kasumi

Top page@