1967

Title Role
141 (Rikugun Nakano Gakko Ryu 3-go Shirei  )  Jiro Shiina
142 (Wakaoyabun wo Kese)  Takeshi Nanjyo
143 A Certain Killer (Aru Koroshiya) Shiozawa 
144 (Rikugun Nakano Gakko Mitsumei)  Jiro Shiina
145 The Sleepy Eyes of Death A Trail of Traps(Nemuri Kyoshiro Burai-Hikae Masho no Hada) Nemuri Kyoshiro
146 (Wakaoyabun Kyojyo-tabi)  Takeshi Nanjyo
147 The Wife of  Seishu Hanaoka (Hanaoka Seishu no Tsuma) Seishu Hanaoka
148 A Certain Killer The Key (Aru Koroshiya no Kagi)  Nitta
149 (Wakaoyabun Senryo Haqda)  Takeshi Nanjyo

Top page