1968/69

Title Role
150 The Sleepy Eyes of Death Hell is A Woman (Nemuri Kyoshiro Onna Jigoku ) Kyoshiro Nemuri
151 (Rikugun Nakano Gakko/Kaisen Zenya) Jiro Shiina
152 (Hitori Okami) Oiwake no Isazo
153 The Sleepy Eyes of Death In The Spiderfs Lair (NemuriKyoshiro Hito Hada Gumo) Kyoshiro Nemuri
154

The Sleepy Eyes of Death Castle Menagerie (Nemuri Kyoshiro/Akujyo-gari)

Kyoshiro Nemuri
155 (Bakuto Ichidai ChiMatsuri Fudo ) Jyokichi Sakurada

Top page@