(Yagyu Renyasai HIden tukikage Sho)

The Renyasai Yagyu Hidden Story

Released 2/26/56(Mon) 84minutes Daiei Kyoto B&W Standard

Director Katsuhiko Tasaka
Original Book Yasuhiro Gomi
Screenplay Heigo Suzuki
Photography Kohei Sugiyama
Art Director Akira Naito
Lighting Kenichi Okamoto
Sound recording Masao Osumi
Music Seiichi Suzuki
Assistant Director Yoshiyuki Kuroda
Cast Hyoshuke Yagyu, Shintaro Katsu(Tsunashiro Suzuki), Yataro Kurokawa(Musashi Miyamoto), Naritoshi Hayashi, Shunji Natsume, Miyako Tachibana, Rieko Sumi 

@

Filmography