(Kenka Oshidori)

The Fighting Birds

Released 5/25/56(Fri) 82minutes Daiei Kyoto B&W Standard

Producer
Director Katsuhiko Tasaka
Original Book
Screenplay Hideo Oguni
Photography Senkichiro Takeda
Art Director Akira Naito
Lighting
Sound recording Masahiro Okumura
Music
Assistant Director Yoshiyuki Kuroda
Cast Michiko Saga(Sono-Hime, Masakichi), Michiko Ai(Okei), Denjiro Okochi(Totendo), Sumire Harukaze, Rumiko Komachi, Midori Ejima

Top page

@