(Hana Zukin)

@

The Flowery Hood part1

Released 7/25/56(Wed) 84minutes Daiei Kyoto B&W Standard

Producer Kazuyoshi Takeda
Director Katsuhiko Tasaka
Original Book Genzo Murakami
Screenplay Teinocuke Kinugasa
Photography Senkichiro Takeda
Art Director Seiichi Ota
Lighting Masao Osumi
Sound recording Kenji Furuya
Music Urato Watanabe
Assistant Director
Cast Fujiko Yamamoto(Yumi), Shintaro Katsu(Shunme Kumedera), Naritoshi Hayasi(Shudoji), Michiko Ai(Nami), Shosaku Sugiyama, Shunji Natsume, Tatsuya Ishiguro

Top page