(Zenigata Heiji Torimono-Hikae Hitohadagumo)

Zenigata Heiji : Human Skin-Spider

Released 8/14/56(Tue) 82minutes Daiei Kyoto Color Standard

Producer Masaichi Nagata
@ Shozaburo Asai
Director Kazuo Mori
Original Book Kodo Nomura
Screenplay Hideo Oguni
Photography Kohei Sugiyama
Art Director Yoshinobu Nishioka
Lighting @
Sound Recording Iwao Otani
Music Ichiro Saito
Assistant Director Kazuo Ikehiro
Cast Kazuo Hasegawa(Zenigata Heiji), Fujiko Yamamoto(Oshina), Hiroko Yajima(Somekichi), Shunji Natsume(Shinkichi), Takako Irie(Oren), Michiko Ai(Oshizu), Shunji Sakai(Hachigoro), Eijiro Tono, Yataro Kurokawa, Tamao Nakamura

Top page