Hanpeita Tsukigata

Producer Masaichi Nagata
Director Teinosuke Kinugasa
Original Book Rifu Yukitomo
Screenplay Teinosuke Kinugasa, Minoru Inuzuka
Photography Kohei Sugiyama, Yukimasa Makita
Art Director Yoshinobu Nishioka
Lighting Kenichi Okamoto@
Sound Recording Masao Osumi
Music Ichiro Saito
Assistant Director Toshiharu Nishizawa
Cast Kazuo Hasegawa(Hanpeita Tsukigata), Fujiko Yamamoto(Umematsu), Shintaro Katsu(Shusaku Utsugi), Kenji Sugawara, Machiko Kyo, Naritoshi Hayashi, Michiyo Kogure,Tamao Nakamura

Top page